Tvärslå norsk-dansk-norsk ordbok: Dette er en ryddig og grei tjeneste, og en god ordbok. Tvärslå er utviklet som et ledd i det nordiske samarbeidsprojektet Nordisk nätordbok og finansieres av Nordisk ministerråd. Således er ordboken en sikker kilde til informasjon. Men vær klar over at den mangler endel oppslagsord. NB! Husk å sette kildespråk og målspråk til hhv. norsk og dansk (eller omvendt).
..