Hardware data/ internett ordbok: Brukervennlig data/ internett ordbok med stort antall oppslagord og svært gode forklaringer. Dette er en ordbok vi kan anbefale ved oppslag etter data eller internett-relaterte ord/termer.