Wiktionary, engelsk-engelsk ordbok: Wiktionary er en brukergenerert ordbok levert av Wiki Media (altså er Wiktionary søstersiden til Wikipedia). Dette er et spennende prosjekt som ser lovende ut, men foreløpig er databasen noe mangelfull. Det er viktig å være klar over at innholdet i Wiktionary er brukerskapt, og at ordboken derfor må regnes som en noe usikker kilde til informasjon.