Wikipedia : Wikipedia er et godt gratis online leksikon. I mangel på gratis norske fremmedordbøker på nettet, anbefaler Ordbok.com at man kan bruke Wikipedia til oppslag etter fremmedord. Man må imidlertid være klar over at innholdet hos Wikipedia er brukergenerert, og at bør være kritisk til informasjonen her.