Parmesan norsk-italiensk ordliste : Liten norsk-italiensk ordbok som fokuserer på matutrykk og turist-fraser. OBS! Parmesan er fin til turist-bruk, men er ikke egnet til bruk i utdanning/jobb.