Til forsiden av Ordbok.com
Legg til medisinsk ordbok i favoritter!
Ordbok.com
 
Medisinsk ordbok
 
Medisin er et begrep med to grunnleggende betydninger. Det refererer til legevitenskap eller legekunst og til legemiddel eller medikament.

I første betydning av ordet omfatter det kunnskap om å diagnostisere, behandle, kurere og forhindre sykdom, samt lindre smerte og forbedre helse.

I den andre betydningen av ordet refererer det til et middel eller substans som kan brukes med samme mål som over, det vi kjenner som "medisin" eller "legemiddel" på apoteket.

 
 
 
Online medisinsk ordbok
Under finner du de beste medisinske ordbøkene tilgjengelig på nettet idag.
 
 
 
Legeforeningens ordliste Gratis! Anbefalte skrivemåter for medisinske ord og uttrykk i Tidsskrift for Den norske legeforening. Uten ordforklaringer.
Alternativ ordbok Gratis! Ordbok med oversikt over begreper inen alternativ medisin.
Engelsk medisinsk ordbok Gratis! MedTerms er en god engelsk medisinsk ordbok. Den inneholder en stor database og gode forklaringer.
Svært god medisinsk ordbok Betaling Den eneste fullgode medisinske ordboken tilgjengelig på nettet er en betalingstjeneste (150,-/år). Ordbok.com er ingen tilhenger av betalingstjenester, men velger likevel å ta med denne ordboken i vår oversikt, da vi må innrømme at ordboken er i en annen klasse enn de andre tilgjengelige medisinske ordbøkene på nettet. Brukere som ofte har behov for oppslag i medisinsk ordbok, f.eks studenter innen helsefag og helsepersonell, anbefales faktisk å bruke noen kroner på denne.
Svært god engelsk medisinsk ordbok Betaling Ovennevnte ordbok finnes også i versjonen Medisinsk Engelsk Ordbok, en svært god norsk-engelsk, engelsk-norsk medisinsk ordbok. Også denne koster penger (150,-/år) :(. Men den rikholdige tjenesten, som gir online tilgang til 7600 oppslagsord, bør likevel være interessant for medisinstudenter og helsepersonell som er i kontakt med engelskspråklig litteratur.
 
 
 

Enda en side fra MG.no!

Utgiver Martin Granum