Til forsiden av Ordbok.com
Legg til norsk ordbok oversikt i favoritter!
Ordbok.com
 

Norsk ordbok - bokmål og nynorsk

norsk ordbok
Norsk brukes daglig av ca 4,7 millioner mennesker. De fleste av brukerne er selvsagt bosatt i Norge, men vi finner også endel brukere utenfor landets grenser. Bare i USA regner man med at så mange som 50 000 bruker norsk språk.

Norsk har to offisielle skriftspråknormer, bokmål og nynorsk. Disse normene blir forvaltet av Språkrådet, statens fagorgan i språksaker.
 
Hva trenger du i dag?
 
 
 
Norsk bokmål ordliste
Nynorsk ordbok/ordliste
 
 
   
 
 

Enda en side fra MG.no!

Utgiver Martin Granum