Til forsiden av Ordbok.com
Legg til økonomisk ordbok i favoritter!
Ordbok.com
 

:: økonomisk ordbok

 

I norsk språk har ordet økonomi flere ulike betydninger.

Den mest dagligdagse betydningen brukes for å beskrive at en enhet som en person, en husholdning eller en bedrift bruker sine ressurser effektivt.

En annen betydning ordet økonomi er å beskrive de finansielle eller økonomiske forholdene i en enhet/bedrift. Da med hovedfokus på forholdet mellom gjeld og eiendeler (balanse) eller mellom inntekter og kostnader (resultat) .

I politikk og media er betydningen av ordet økonomi oftest tilstanden i produksjonssfæren innen en politisk eller geografisk enhet i følge målbare indikatorer.

 
 
 
Online økonomisk ordbok
 
God økonomisk ordbok Gratis! God økonomisk ordbok med tyngde innen samfunnsøkonomi. Gode faglige forklaringer. Anbefales av Ordbok.com!
God samfunnsøkonomisk ordbok Gratis! Anders Dedekam jr. sin online ordliste i samfunnsøkonomi. Noe enkelt teknisk design, men gode forklaringer og stor faglig tyngde. Dette er en kvalitetssikret samfunnsøkonomisk ordbok signert en av de største norske profilene på området.
Ordbok i økonomistyring Gratis! Enkel, men grei alfabetisk ordbok i fagområdet økonomistyring/regnskap. Noe få oppslagsord trekker denne tjenesten litt ned.
Ordbok med fokus på personlig økonomi Gratis! Enkel, men grei alfabetisk ordbok med hovedvekt på personlig økonomi. Gode forklaringer, men noe få oppslagsord.
Svært god engelsk økonomisk ordbok Betaling At denne ordboken koster penger (200,-/år) er kjipt for enhver økonom, for slik vi ser det er det den suverent beste engelsk-norsk/norsk-engelsk økonomiske ordboken tilgjengelig på nettet i dag. Tjenesten er en online fullversjon av klassikeren "Engelsk Økonomisk Blå Ordbok". Økonomistudenter og økonomer bør kanskje ta kostnaden ved denne boken, for vår erfaring er at den er en bra investering.
     
   
   
 
   

Enda en side fra MG.no!

Utgiver Martin Granum