GratisOrdbok norsk-portugisisk ordbok: En svært enkel og grei norsk-portugisisk ordbok. Vi savner detaljer og forklaringer i søkeresultatene, men ellers er tjenesten grei.